Přednáška Aleše Říhy o léčivé energii drahých kamenů a vlivu magnetismu na člověka

Dobrý den a ahoj všem,

dovoluji si Vás pozvat na přednášku Aleše Říhy,
organizovanou Dotekem Harmonie a Křišťálovou cestou

na téma:
LÉČIVÁ ENERGIE DRAHÝCH KAMENŮ A VLIV MAGNETISMU NA ČLOVĚKA
datum: 22.3. od 18hod - cca 20hod.
Cena: 200,-Kč

Hlaste se prosím na tento meil. klickzivotu@kristalovacesta.cz
Počet omezenZpět

AKTUALITY


14.11.2018

Foto Klíč k životu Více


14.11.2018

Foto Ženy 10. – 11. 11. 2018 Více


1.10.2018

GONG S DANOU ŠITNEROVOU

datum: 22. 10. 2018 Více