Články o lidech narozených v letech 1970-1979

Kolektivni a skupinove vzorce 70. ročniku, špatné rozlišení ,co je tvůj názor. Protože to bylo tak omezující a tak vtlučené, že se to nedá rozpoznat. Další programy kompenzace vnějšího tlaku na osobnost se tak zažily, že je člověk považuje za své. Přitom jsou jem kompenzační k rodičovským a dobovým.

1970-1979  život bez individuality, bez smyslu, vyniknout jen v rámci skupiny a jejich zvyku, neboť prijatelnost začlenění byl prioritní program. Odpuštění a usmíření s Ruskem a ČSSR vládou, kdo tedy vzal lidem pravou svobodu a nazval svobodu „stádovost“? kdo je viník?

Nápaditost generace do 1969 lidi měli sílu. 1970 ji ztratili. 7 v roce znamená svobodu, svá pravidla, volnost, rozlet , cesty bez pravidel, tolerance k druhým a to všechno státní systém obrátil. Duše byly vybaveny na něco uplně jiného.

Kolektivní odpuštění době, vládě, sousedním státům, že zmařily plány duší inkarnovaných 1970 – 1979. Sestupy už byly plánované ale do jiné doby. Návrat ke spontánnosti, vnitřní víře, a analogie pravého dítěte, které mělo omezenou hravost a rozvoj. Omezená společenská svoboda projevu, projektované na těla a duše 1970 a dál. Není svoboda projevu, slovem, psaním, činem aj. rebelie, např. hipies – málo kdo se uměl vzepořít, modely rodičů byly upít se pivem a dívat se na tv a ukouřit se. Zdánlivá svoboda. V pátek na chatu, v neděli z chaty. Normovaná prcovní doba, žádná pružnost, žádné individuální vyjádření v tomto prostředí se formovaly těla lidí 1970 a dál. A jejich duše. Ztráta smyslu života na duši nejen na těle. 

AHAU – děkuji, že ukončuješ a navracíš světlo do těla, duši 70 tých ročníků, bude to těžké, nebo%t to vůbec neumíte!!!! Být skutečně svobodní hledat význam slova a pocitů SVOBODA, co to je a zkoušíte na to nasadit nějakoé jednání.

Není individuální cítění, sebeuvědomění, protože jsme byly všichni si rovni!!! Dlouhodobé potalčneí vloh, sebeuvědomění, sebeprosazení, práce na sobě, motivace k rozvoji, proč jsou si všichni rovni at se učíš nebo ne, práci dostaneš. Byt dostaneš, koupíš základní vybavení, jidlo, pivo a cigarety, takže další zalepení smyslu života, další otupění, neboť tábák a pivu jsou jiné, uklidnující, tlumivé a tohle měly ty děti všude kolem sebe. Všechno bylo všech a přemistovalo se kamkoliv. Jaký tedy vztah k vlastnimu majetku, ucta k práci majetku atd. až se v roce 1989 měli probudit – neuměli podnikat neuměli pracovat, šetřit, budovat. Samozřejmě byly vyjímky, jen chci vysvětlit, proč je tak těžkéo být hravý a spontánní. 

Dodatek Iny

Duše co se inkarnovaly do roku 1970 až 1979 - si zvolily rok se 7 proto,ž e se rozhodly pozvednout duchovně a v osvobození, jemnosti a porozumění prostředí, lidi, zemi. Proto se jich taky tolik narodilo. Nepředpokládaly tak velký tlak prostředí,komunismu. dostaly se v tělech do stavu,kdy se začali i vinit, i selhávat, že nejsou schopny hnout  s tělem a že nemohou ani tělům , ve kterých byly , pomoct , podpořit. a tady se stal ten problém. těla nastavena numerologii na jemnost, duchovno, vcítění a svobodu byly potlačeny, nebyla jim dána potřebná podpora ve víře a těla se začaly uzavírat a jít do obrany.  následky tohoto poškození: obahajoba - já to mám jinak už, ale já přece to tak necítím (navozeno blokem - selhala jsem jako duše, mám vinu a vůbec nevím odkud ta vina je a potřebuje se ten člověk obhájit v bezvýznamných situacích) - náprava - odpuštění a pochopení duše a tělo toto jde přes selhání duše. vzdor a opozice -  vzpírání se názoru kohokoli jiného. zejména autoritě. at autorita v dobrém doporučí , řekne cokoli nastane v těle prvotní pocit odmítnutí názoru (způsobeno pocitem, že není tělo v bezpečí a že když se otevřelo v dětství v duvěře, ve víře a v lásce a svobodě , které 7 mají, byly odmítnuty, nebo jim byl způsboem výsmech, tady se pak navodil pocit studu, nejsem dost dobrý, hlídání si, jak u toho vypadá, co si pomyslí druzí, nejistota v prostředí, maska dokonalosti z venku.)  potřebují ujištění, citit a vědět, že je jim porozuměno, mají permanentní potřebu těla mít vše pod kontrolou, nedokáží se odevzdat proudům, energiím vyšších sil dobra, stojí je to více usílí. Toto vše pojmenovávám umyslně proto, aby těla 70ročníku věděla, proč to mají, proč se tak cítí. NÁPRAVA PROBÍHÁ, duše jsou očištěny PROPOJUJTE se  s duší - duše ví, jak navodit odlehčený pocit v těle. Trénujte  „přestávám klást odpor, dovoluji si vedení, jsem v bezpečí v těle,  v inkarnaci v prostředí a cittě toto v těle“