PODMÍNKY ÚČASTI NA SEMINÁŘI - GDPR:

  • ÚČAST na každém kurzu je DOBROVOLNÁ.

  • Účastník je po celou dobu semináře za sebe zodpovědný.
  • Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení.

  • Účast může u citlivých osob vyvolat citové, psychické či fyzické reakce, jimiž dochází k léčení.Jsou totiž žádoucímy projevy.
  • Platí zákaz užívání drog a jiných omamných látek v průběhu semináře a před sezením.
  • Seminář či sezení není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči.
  • Pokud se účastník v průběhu semináře rozhodne odejít, platba za seminář nebude vrácena.

  • V případě, že klient je v jakémkoliv léčení, je důležité informovat lékaře či terapeuta o záměru navštívit seminář a lektora o tomto léčení a problémech, které k němu vedly.
  • Účastník souhlasí s tím,že bude dodržovat pravidla průběhu semináře podle pokynů pořadatele